Ørslev Kloster - en sonetkrans


"En udgivelse, der emmer af kærlighed til stedet og til leg med form, sprog og genre." - Materialevurdering, DBC

'Ørslev Kloster - en sonetkrans' er en ode til det navnkundige refugium i Skive Kommune.

Klosteret nævnes første gang skriftligt i 1275, men arkæologisk dokumentation samt dendrodateringer peger på forløbere i begyndelsen af 1200-tallet. Det var et nonnekloster under benediktinerordenen. Ved reformationen blev det krongods.

I 1934 iværksatte ejeren, komtesse Olga Sponneck, sammen med Nationalmuseet en grundig restaurering. Ved komtessens død overgik ejendommen til et legat, der fik til opgave at bevare stedet som barokherregård med kulturel anvendelse. Legatet ejer stadig ejendommen, der siden 1969 har været drevet af Foreningen Ørslev Kloster som et arbejdsrefugium.

Gennem 14 'engelske' sonetter og den samlende mestersonet følger sonetkransen denne udvikling frem til den seneste omfattende ombygning i 2021-23 - med glimt i øjet og i dyb respekt for det historiske vingesus mellem klosterets robuste mure.

Har man én gang oplevet Ørslev Klosters 'kreative hvælv', bærer man det i sit hjerte.

Udgaven er illustreret med fotos fra refugiets fotoalbum.